Zawód detektywa jest niezwykle interesujący i wzbudza ogromne zainteresowanie osób, które lubią nowe wyzwania, zwłaszcza że od 2014 roku do wykonywania tego zawodu nie jest wymagane zdawanie egzaminu państwowego. Jednak, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie i odnieść pozytywne rezultaty trzeba posiadać pewne predyspozycje i spełnić kilka wymogów prawnych.

Nowe biuro detektywistyczne

biuro detektywistycznePrzede wszystkim do legalnego wykonywania działań detektywistycznych wymagane jest posiadanie licencji. Aby móc ubiegać się o jej wydanie, trzeba spełnić kilka warunków. Osoba taka musi mieć ukończone 21 lat, posiadać wykształcenie co najmniej średnie oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Niezbędne jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelska innego kraju, należącego do Unii Europejskiej. W przypadku krajów spoza UE konieczne jest posiadanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, które regulowane jest na podstawie umów międzynarodowych. Do pomyślnego rozpatrzenia naszego wniosku konieczna jest również pozytywna opinia komendanta powiatowego Policji oraz zaświadczenie, potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki zawodu detektywa oraz zasad prowadzenia działalności w zakresie usług detektywistycznych. Niezbędna jest również potwierdzona orzeczeniem lekarskim zdolność psychiczna.

biuro detektywistyczneJeśli w przeszłości zostaliśmy skazani za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, a także w przypadku, gdy obecnie toczy się przeciwko nam postępowanie karne, wówczas nie możemy ubiegać się o taki dokument, choć nie oznacza to, że nie możemy wykonywać zawodu detektywa, bowiem do prowadzenia działalności wystarczy posiadanie co najmniej jednej jednej licencji wśród reprezentantów zarządu, zatem wystarczy znalezienie wspólnika z uprawniającym dokumentem. Jak widać, sposobów na to, jak otworzyć biuro detektywistyczne jest kilka, jednak w każdym przypadku konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku popełnienia ewentualnych szkód podczas prowadzenia czynności detektywistycznych. Po założeniu firmy konieczne jest również włożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorstw zajmujących się prowadzeniem działalności detektywistycznych, którego dokonuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bowiem jest zawód należący do kręgu regulowanych.

Jeśli uda nam się spełnić wszystkie wymienione kroki, możemy zacząć pracę w tym jakże interesującym zawodzie, jednak pamiętajmy o przestrzeganiu rygorystycznych zasad prowadzenia tego typu działalności.

Kategorie: Usługi

0 Komentarzy

Dodaj komentarz